top of page

גישור 

מהו גישור  

ומה היתרונות בהליך הגישור 

הליך קצר וחסכוני

הליך הגישור הוא הליך קצר והעלויות בו נמוכות בהשוואה להליכים האחרים

ההסכם לשביעות רצונכם

בהליך גישור אתם מחליטים ואתם מנסחים

את ההסכם כך שיהיה לשביעות רצונם של הצדדים. בביה״מש ובבוררות יש מי שקובע עבורכם מה נכון.

סודיות וחיסיון מלא

הליך הגישור  מחוייב לסודיות מצד המגושרים והמגשרים ולחיסיון מצד המגשרים. כך שאם במקרה המגושרים לא מצליחים להגיע להסכמה והמקרה עובר/ מגיע לביהמ״ש והתכנים שעלו בגישור לא ישמשו אותם בביהמ״שׁ

בהתנצחויות אין מנצחים

גם לנצחונות יש מחיר. לעיתים המחיר הוא פגיעה באמון, לעיתים המחיר מתבטא בתחושה אישית קשה.הליך הגישור לעומת זאת לא מבוסס על התנצחויות אלא על שיח מכבד

תקשורת קולנוע וזכויות יוצרים

מייסדי קבוצת המגשרים בית הגישור

הגישור אצלנו

bottom of page