top of page

גישור עסקי ואזרחי

Drums on Sand
צרכנות
עסקים
בין חברים

בעסקים כמו בקשרים אישיים לפעמים השאלה היא לא מי צודק אלא איך אנחנו מצליחים להגיע להסכם שמביא בחשבון את  האינטרסים של שני הצדדים. הסכם הוא לא בהכרח פשרה, הסכם טוב הוא הסכם יצירתי שמעניק לשני הצדדים תחושת רווח . אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים אודות הגישורים שלנו בעסקים ובמישור הבינאישי אתם מוזמנים לפנות לאחד או אחת מהמגשרים שלנו, כאן

bottom of page