top of page
23.png

הורות משותפת  

Castanets

איך שלא נסתכל על זה ההחלטה על הורות משותפת היא החלטה לחיים, לכן כדאי להקדיש לה מחשבה מעמיקה, להקשיב לעצמנו, להקשיב לפרטנרים שבחרנו לנו להיות שותפים להורות שלנו, להתייעץ עם אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום ולהחליט ביחד על עקרונות ההורות המשותפת הנכונה לכם. אנחנו נשב אתכם על הפרטים הקטנים והגדולים, נחשוב ביחד אתכם על סיטואציות שכרגע נראות לכם רחוקות וזרות אבל כדאי שתגיעו אליהן מוכנות ונגבש ביחד אתכם הסכם שיוכל / לקבל תוקף של ביהמ״ש. אתם מוזמנים לפנות למגשרות שלנו שעוסקות בתחום ולקבל פרטים נוספים.  

הורות להט״בית
אחרי ההסכם
גישור לפני כתיבת ההסכם
bottom of page